"Zwyczajne walne zgromadzenie Action niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 24 087 801,60 zł w ten sposób, że:    
- kwotę 16 957 000 zł to jest kwotę 1 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- kwotę 7 130 801,60 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. 

Dzień dywidendy ustalono na 20 września 2016 r., a termin wypłaty na 5 października 2016 roku.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)