Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 4,085 mln zł, tj. 0,19 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka.

"Master Pharm S.A. informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 23 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2015 w następujący sposób:

1. przeznaczyć kwotę 4 085 000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
2. wyłączyć kwotę 2 254 000 od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał rezerwowy spółki na pokrycie strat lub inwestycje, z zastrzeżeniem możliwości zmiany przeznaczenia powyższego kapitału rezerwowego w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Walne wyznaczyło 7 lipca 2016 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), a 8 sierpnia 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

"Według stanu na dzień podjęcia uchwały:
- na jedną akcję Master Pharm S.A. przypada z tytułu dywidendy kwota 0,19 zł,
- liczba akcji Master Pharm S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 21 500 000" - podano także.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2016 r.

(ISBnews)