"Zarząd emitenta informuje, iż aprobuje propozycję przedstawioną przez Lisala" - czytamy w komunikacie.

Lisala zamierza zaproponować podwyższenie wypłacanej dywidendy z kwoty 2 158 371 743,86 zł na 2 174 147 532,26 zł, podano także.

Według wcześniej zgłoszonej propozycji zarządu, akcjonariusze mają zdecydować na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 czerwca o wypłacie pozostałej części dywidendy za 2015 roku wysokości 1 568,22 mln zł, co oznacza płatność w wysokości 3,80 zł na akcję.

Pod koniec kwietnia akcjonariusze Echo Investment otrzymali drugą ratę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 293 010 313,22 zł. Wcześniej na początku stycznia br. rada nadzorcza Echo Investment wyraziła zgodę na wypłacenie zaliczki dywidendowej. Echo Investment miało wypłacić warunkowo zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 1,43 zł na akcję w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 0,72 zł na akcję oraz w łącznej kwocie 297,14 mln zł 10 lutego 2016 r., druga rata w wysokości 0,71 zł na akcję oraz w łącznej kwocie 293 mln zł do 30 grudnia 2016 r.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)