"Zarząd Protektor S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku zwyczajne walne zgromadzenie Protektor S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 5 896 696,00 zł, tj. 0,31 zł na akcję. Dywidenda ma charakter pieniężny. Liczba akcji emitenta objętych dywidendą wynosi 19 021 600 sztuk" – czytamy w komunikacie.

Termin ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 26 września, a termin wypłaty dywidendy na 10 października 2016 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Protektora zdecydowali o przeznaczeniu 5,52 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,29 zł na akcję.

W 2015 r. Protektor odnotował 6,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 6,07 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)