"Z prawa do dywidendy wyłącza się akcje własne w liczbie 9 371 503 sztuk posiadane przez spółkę wg stanu na dzień 02.06.2016 roku, co sprawia, że dywidenda przysługuje pozostałym 183 432 266 akcjom, co daje 0,04 zł brutto dywidendy na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 lipca 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 22 lipca 2016 roku, podano również.

Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)