Wcześniej spółka zamierzała przeznaczyć na wypłatę dywidendy, poza zyskiem netto osiągniętym w roku 2015, kwotę 17 976 540,74 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków z lat ubiegłych. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 27,02 mln zł wobec 78,49 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zgodnie z treścią uchwały ZWZ:

1. na wypłatę dywidendy za rok 2015 przeznaczono kwotę 22 500 000,5 zł, co stanowi 0,5 zł na jedną akcję,

2. w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji),

3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 31 sierpnia 2016 roku (dzień dywidendy),

4.termin wypłaty dywidendy ustalono na 15 września 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu, uchwalona wysokość dywidendy pozwoli spółce na realizowanie projektów rozwojowych, w szczególności projektów w ramach rządowego planu rozwoju Luxtorpeda 2.0, wzmocnienia pozycji spółki na rynku w Polsce i we Włoszech oraz rozszerzenia działalności na nowe rynki zagraniczne, w tym rynek niemiecki.

"Zdaniem zarządu, w związku z możliwością uczestnictwa spółki w realizacji planu Luxtorpeda 2.0 i związanym z tym perspektywicznym wzrostem zamówień i wzmocnieniem pozycji polskich producentów taboru, spółka efektywnie wykorzysta wszelkie środki obrotowe pochodzące z osiągniętego zysku przeznaczone na kapitał zapasowy. Dla zarządu niezwykle istotne znaczenie ma zwiększanie udziału spółki na rynkach europejskich, a w szczególności zaistnienie na rynku niemieckim, czego pierwszym etapem jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu Deutsche Bahn, co wymaga dodatkowych inwestycji na poziomie około 3 mln euro" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)