"Nową przewodniczącą rady nadzorczej Grupy Lotos S.A. została pani Beata Kozłowska-Chyła, pełniąca dotychczas funkcję członka rady nadzorczej" - czytamy także w komunikacie.

Na walnym zatwierdzono również sprawozdania finansowe spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za 2015 r. oraz udzielono absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)