"Skład zarządu Banku Pocztowego S.A. będzie przedstawiał się następująco:

Sławomir Zawadzki - wiceprezes zarządu p.o. prezesa zarządu

Magdalena Nawara - członek zarządu

Jerzy Konopka - członek zarządu

Krzysztof Telega - członek zarządu

Robert Kuraszkiewicz - członek zarządu" – czytamy w komunikacie.

Przewodniczący RN wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie funkcji prezesa Banku Pocztowego przez Sławomira Zawadzkiego, podano także.

Uchwały RN wejdą w życie ze skutkiem od dnia następnego po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Banku Pocztowego zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015, które zwołane zostało na dzień 30.06.2016 r.

W skład zarządu IX kadencji wchodzili Szymon Midera, Magdalena Nawara, Paweł Spławki i Huber Meronk.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)