"Grupa PZU nie rewiduje swojej strategii, ale uważam że aktualna sytuacja powoduje że banki zagraniczne jeszcze bardziej będą rozważać wyjście z Polski i sprzedaż swoich aktywów, więc będziemy bardzo aktywni przyglądać się możliwościom akwizycyjnym, takim jak Raiffeisen, czy Pekao SA" – powiedział Polskiemu Radiu Krupiński.

W jego ocenie Polska gospodarka jest odporna na kryzys i jak na razie Brexit ma wpływ na kurs walutowy, na rynki akcji, natomiast nie wpływa w żaden sposób na klientów firm ubezpieczeniowych.

Podkreślił, że PZU jest bardzo konserwatywne jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem. "Mamy kapitał nadwyżkowy ok. 6 mld zł i tylko ten kapitał inwestujemy. Inwestujemy głównie w obligacje rządowe, polskie oraz trzymamy pieniądze na depozytach, więc aktualna sytuacja nie powinna w żaden sposób przełożyć się na standing finansowy PZU, który jest bardzo dobry" – stwierdził prezes grupy.

Według jego słów, mamy obecnie do czynienia z brakiem globalnego zaufania na rynkach finansowych. "Ta sytuacja może potrwać parę miesięcy i powodować, że rynki będą oczekiwać potencjalnych decyzji politycznych co do przyszłości Europy i będą zamknięte na większe emisje akcji czy obligacji" – wskazał Krupiński.

Nie przypuszcza, aby polski rating został obniżony albo zmieniło się nastawienie agencji ratingowej.

"Natomiast z całą pewnością agencje ratingowe będą bardzo mocno obserwowały sytuację w Europie, zarówno w sensie politycznym, jak i gospodarczym. Bardzo mocno obserwuje sytuację w Brazylii, czy nie będzie spowolnienia po igrzyskach, a także sytuację w Azji, a szczególnie Chinach. Te kraje bardzo mocno wpływają na światową gospodarkę, w tym również sytuację w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o polską sytuację gospodarczą to jest ona stabilna i nie ma żadnych ryzyk na tym etapie" – podsumował prezes PZU.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.