„Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się w dniu 6 lipca 2016 r. i zakończy w dniu 12 lipca 2016 r. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 3 608 317 akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 6,19% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 16,00 zł" – czytamy w komunikacie.

W przypadku, gdy łączna liczba akcji spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji składanych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na ofertę będzie wyższa niż założony pułap, spółka dokona redukcji.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Biuro Maklerskie Alior Bank.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)