ZE PAK nadal chce być jednak dostawcą ciepła dla miasta i w tym celu analizuje uruchomienie nowego źródła ciepła.

Umowa przestanie obowiązywać z zachowaniem 4-letniego okresu jej wypowiedzenia, ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku.

"Umowa została wypowiedziana przez spółkę z uwagi na fakt, iż produkcja ciepła z obecnie wykorzystywanego źródła opartego na węglu brunatnym w Elektrowni Konin, po 30 czerwca 2020 roku nie będzie możliwa z powodu wymogów środowiskowych. Natomiast dostosowanie obecnie wykorzystywanego źródła do zaostrzonych wymogów wiązałoby się z nakładami przewyższającymi efekt ekonomiczny, jaki dzięki temu udałoby się uzyskać" - czytamy w komunikacie.

Wartość obrotów z tytułu umowy w 2015 roku wyniosła około 34 mln zł.

Spółka nadal pragnie pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konin i w tym celu prowadzi prace analityczne oraz formalno-prawne dla wypracowania optymalnego projektu uruchomienia nowego źródła ciepła, zastępującego dotychczasowe źródło węglowe, które mogłoby stanowić podstawę do zawarcia nowej umowy z MPEC, podano również.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)