"Rok 2016 rozpoczęliśmy rekordowym portfelem zamówień, a po zdobyciu kolejnych zamówień i podpisaniu nowych umów dysponujemy już backlogiem przekraczającym 135 mln zł. Pomimo dużej dbałości o poziom marż jakie realizujemy udaje się nam kompetencjami i doświadczeniem zdobywać nowe kontrakty, co daje powody do optymizmu w zakresie toczących się jeszcze postępowań na ten rok" – powiedział prezes Paweł Witkiewicz, cytowany w komunikacie.

Dzięki wzrostowi portfela zamówień i konsolidacji wyników Data Techno Park Grupa Kapitałowa CUBE.ITG przestaje być również zależna od rozliczeń dużych kontraktów, które następowały z reguły pod koniec roku, podkreślono.

"Jestem przekonany na bazie dotychczas zrealizowanych prac i kolejnych przetargów w jakich bierzemy udział, że wyniki za 2016 r. powinny być lepsze lub zbliżone do roku poprzedniego" – dodał Witkiewicz.

CUBE.ITG sfinalizował 16 lutego br. przejecie 100% udziałów w spółce kontrolującej Data Techno Park, co kończy proces włączenia do Grupy Kapitałowej tego podmiotu.

"Z pewnością nie osiągnęliśmy jeszcze maksymalnego poziomu synergii z przejętym DTP, dzięki czemu mamy jeszcze dość duże rezerwy zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych zleceń, jak i generowany poziom marż. Bardzo duże nadzieje wiążemy zwłaszcza z postępującym sukcesywnie wzrostem przychodów z usług abonamentowych i infrastruktury data center" – podsumował Witkiewicz.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty głównie w bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)