"Na mocy powyższej uchwały dokonano w szczególności przedłużenia terminu obowiązywania programu do dnia 30 czerwca 2017 roku, co oznacza, że emitent będzie kontynuować nabywanie akcji własnych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd wprowadził także do programu zmiany wynikające z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z 28 czerwca 2016 r., a w szczególności: zwiększono maksymalną liczbę akcji, jakie mogą być nabyte w ramach programu do 8 000 000 i postanowiono, że łączna cena nabycia wszystkich akcji własnych nabywanych w ramach programu nie może przekroczyć 4 000 000 zł.

Celem nabycia akcji własnych pozostaje obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych nabytych w ramach programu, podano także.

Na początku grudnia 2015 r. BBI Development przyjął program skupu do 5,8 mln akcji własnych za maksymalnie 2,92 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2015 r.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)