"Zarząd spółki Ergis S.A. [...] informuje, że liczba akcji objętych dywidendą wynosi 39 230 778" – czytamy w komunikacie.

W dywidendzie nie uczestniczą akcje skupione przez Ergis w ramach programu skupu akcji własnych w liczbie 205 211, podano także.

Wcześniej w czerwcu akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,16 zł dywidendy na akcję. Ogólną wartość dywidendy ustalono na kwotę 6 309 758,24 zł, pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję oraz liczbę akcji własnych spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy. Dokładna liczba akcji uczestniczących w dywidendzie miała zostać podana w późniejszym terminie.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)