„W związku z informacją […] przekazaną przez spółkę zależną, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police, o wpływie zdarzenia jednorazowego na skonsolidowane wyniki spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police - tj. dokonaniu przez ich spółkę zależną African Investment Group odpisów […] emitent szacuje wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 24,4 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group (Afrig) na kwotę 10,5 mln euro, w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł) i podała wówczas, że odpis wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)