"Według wstępnych szacunków grupa kapitałowa ES-System osiągnęła następujące skonsolidowane wyniki finansowe:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 83 mln zł, tj. 1% wzrostu r/r
- stratę operacyjną EBIT w wysokości ok. 1 mln zł, tj. 146% spadku r/r
- stratę netto w wysokości ok. 0,4 mln zł. tj. 116% spadku r/r" – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 82 mln zł, (1,5% wzrostu r/r), zysk EBIT wyniósł ok. 0,2 mln zł (148% spadku r/r), a zysk netto ok. 3,3 mln zł. (23% spadku r/r).

"Za zmiany na poziomie skonsolidowanego i jednostkowego zysku operacyjnego odpowiada w dużej mierze spadek marży, w szczególności na rynku krajowym" – czytamy dalej.

Nieco niższy wynik jednostkowy netto jest w głównej mierze efektem otrzymania niższej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku dywidendy ze spółki zależnej w wysokości 2,7 mln zł w pierwszym półroczu 2016 roku, podano także.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2016 roku planowana jest na 18 sierpnia 2016 r.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)