- Długookresowy rating depozytów: "A3"

- Perspektywa wyżej wymienionego ratingu: "Stabilna"

- Krótkookresowy rating depozytów: "P-2"

- Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa3

- Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted BCA): baa2

- Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment - CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A2/P-1.

Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w tym lepszą niż średnia w sektorze jakość aktywów oraz samofinansujący profil działalności.

Rating agencji Moody's dla ING Banku Śląskiego nie jest ratingiem na zlecenie i jest nadawany na podstawie publicznie dostępnych informacji.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)