"Ja dziś optymistycznie patrzę na rynek i podtrzymuję oczekiwania jednocyfrowego wzrostu przychodów w 2016 r." - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

Wielkość krajowego portfela zamówień sprzedaży znajduje się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Prezes podkreślił, że szacunkowe przychody osiągnięte w okresie I-II kw. są zgodne z planem, a ujemny wynik netto jest rezultatem sezonowości w branży. W II kw. niektóre projekty nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, ale będą realizowane w kolejnych kwartałach 2016 r.

"W II kw. widzimy już wyniki pozytywne – zarówno EBIT, jak i zysk netto są dodatnie. Sprzedaż w II kw. jest poniżej poziomu z analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast narastająco po I półroczu odnotowaliśmy jej wzrost" – powiedział prezes.

Drugi kwartał br. przyniósł także umocnienie sprzedaży oświetlenia LED-owego, co widać głównie na rynku eksportowym.

"Zainteresowanie produktami LED-owymi wzrasta i widzimy to zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowym. Podtrzymujemy oczekiwanie, że w naszej sprzedaży pokażemy wzrost udziału LED" – powiedział Gawrylak.

Prezes zaznaczył też, że dostrzega utrzymujące się ożywienie na rynku eksportowym.

"Największe zainteresowanie naszymi produktami obserwujemy w krajach Bliskiego Wschodu, Europy Południowo-Wschodniej, Francji i Szwajcarii. Są to rozwinięte rynki otwarte na produkty oświetleniowe o największym stopniu zaawansowania technologicznego i nowatorskim wzornictwie" – powiedział.

Także dzięki udziałowi w targach Light & Building spółce udało się pozyskać kilka nowych kontraktów – w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Rumunii i Litwie.

Na kolejne kwartały ES-System zakłada dalszy wzrost aktywności na wybranych rynkach eksportowych, szczególnie na rynkach arabskich i rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich, intensyfikację działań marketingowych, konsekwentną realizację polityki ofertowania najnowszych rozwiązań energooszczędnych dla krajów wysoko rozwiniętych, do końca 2016 r. realizację kontraktów wynegocjowanych w latach ubiegłych, znaczącą rozbudowę kontaktów biznesowych na Dalekim Wschodzie i w Europie Południowej i kontynuację polityki rozbudowy sieci partnerów w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie.

Spółka nie zamierza wycofywać się ze Szwecji i chce zwiększyć sprzedaż na tym rynku, mimo decyzji o sprzedaży udziałów spółki zależnej.

"Nasza decyzja głównie wynikała z tego, że chcemy rosnąć w Skandynawii , korzystając z możliwości współpracy z różnymi dystrybutorami. Nie chcemy działać na zasadzie wyłączności, a współpracować z różnymi dystrybutorami, jak również z dotychczasową spółką zależną" – powiedział Gawrylak.

W pierwszej kolejności ES-System dokona wyceny udziałów przeznaczonych do sprzedaży. Obecnie pozyskuje oferty na dokonanie wyceny i przygotowuje harmonogram sprzedaży.

ES-System podał wczoraj, że w I półroczu 2016 r. osiągnął ok. 0,4 mln zł skonsolidowanej straty netto, ok.1 mln zł skonsolidowanego EBIT i ok. 83 mln zł skonsolidowanych przychodów według wstępnych danych.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)