"Przedmiotem wezwania są 9 382 akcje zwykłe [..] uprawniające do 9 382 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (tj. każda akcja uprawnia do jednego głosu), o wartości nominalnej 2,00 zł każda, wyemitowane przez spółkę pod firmą Wikana Spółka Akcyjna" – czytamy w komunikacie.

Zapisy zaplanowano na 17-31 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 5 września 2016 r. a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 7 września 2016 r. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski Q Securities.

W dniu ogłoszenia wezwania wzywający i jego podmioty zależne (MWM Investments oraz Samira) posiadają łącznie 13 200 384 akcje Wikany, co stanowi 65,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający zamierza osiągnąć stan, w którym wzywający wraz z podmiotami zależnymi [...] posiadać będzie 13 209 766 akcji spółki, uprawniających do wykonywania 13 209 766 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowić będzie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy dalej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie. W 2015 roku Wikana sprzedała 251 mieszkań.

(ISBnews)