„Celem strategicznym grupy jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego podmiotu na polskim rynku marketingu z dwukrotnym lub trzykrotnym wzrostem udziału w rynku do 2017 roku dzięki stałemu poszerzaniu oferty świadczonych usług, dalszemu rozwojowi technologicznemu, przejęciom kolejnych podmiotów, a także intensywnemu rozwojowi w obszarze innowacyjnych technologii segmentu Big Data i wdrożeń w modelu Cloud, które w ciągu najbliższych 2-3 lat staną się kluczowym źródłem biznesu w segmencie Data" – czytamy w komunikacie.

W ciągu najbliższych trzech lat zarząd planuje rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Grupy, podano również.

„Skierowanie przez zarząd do WZ wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych, w tym planowanych przejęć" – czytamy dalej.

W ub. tyg. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Mediacap w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz D.

Mediacap SA to grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu, IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Od 2008 r. jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)