"Zarząd Alumetal S.A. informuje, iż w dziś podjęto decyzję o realizacji planu inwestycyjnego 'Rozbudowa Zakładu Stopów Wstępnych' w Gorzycach. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę zależną – Alumetal Poland sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na realizację inwestycji jako planu strategicznego w rozumieniu statutu spółki oraz na poniesienie nakładów inwestycyjnych do kwoty 58,5 mln zł, podano także.

Wydatki będą ponoszone w trzech kolejnych latach (2016-2018), większość w 2017 roku, i będą w całości finansowane ze środków własnych spółki.

Inwestycja w Gorzycach będzie realizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i będzie obejmować rozbudowę istniejącego zakładu, rozbudowę infrastruktury, a także zakup, instalację i uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych.

"Inwestycja pozwoli na zastosowanie nowej technologii produkcji aluminiowych stopów wstępnych, zwiększenie (co najmniej dwukrotnie) zdolności produkcji tego typu wyrobów, rozszerzenie portfela produktów oraz wzmocni pozycję grupy kapitałowej Alumetal S.A. na obecnym europejskim rynku, jak również da potencjał do rozszerzenia działalności o nowe rynki" – czytamy dalej.

Alumetal planuje zakończenie inwestycji do końca II kw. 2018 r.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews)