"Po nabyciu udziałów od p. Wierniuka, emitent posiadał będzie łącznie 86 udziałów w Mood Factory Sp. z o.o., stanowiących 41,7% kapitału zakładowego i uprawniających do 41,7% głosów na zgromadzeniu wspólników" – czytamy komunikacie.

Jednocześnie RN złożyła członkom zarządu IMS posiadającym udziały w Mood Factory – Michałowi Kornackiemu posiadającemu 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego), Piotrowi Bielawskiemu posiadającemu 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego) oraz Dariuszowi Lichaczowi posiadającemu 14 udziałów (6,8% kapitału zakładowego) - propozycję odkupu przez spółkę tych udziałów po cenie 2 800 zł za 1 udział.

"Każdy z w/w członków zarządu emitenta odniesie się w najbliższych dniach do przedmiotowej propozycji" – czytamy dalej.

Pod koniec lipca IMS poinformował, że nabył 80 udziałów, stanowiących 38,8% kapitału zakładowego, w Mood Factory Sp. z o.o. za łączną cenę 410 400 zł.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)