Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 3,91 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,2 mln zł w I poł. 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 6,61 mln zł.

"Całkowita sprzedaż usług gastronomicznych we wszystkich restauracjach zarządzanych przez spółkę w pierwszym półroczu – od grudnia 2015 r. do maja 2016 r. wzrosła o 8,1% w stosunku do 2015 r.. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowała sieć Chłopskie Jadło – wzrost sprzedaży o 8,9%. Czołowa marka Grupy – Sphinx, odnotowuje regularnie wzrost sprzedaży. Odnotowany wzrost wynika głównie z liczby otwartych restauracji. Najsilniejszą marką Grupy jest Sphinx; sieć restauracji pracujących pod tą marką generuje 89,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży usług gastronomicznych. Druga co do wielkości sieć Chłopskie Jadło posiada 6,8% udział w przychodach gastronomicznych" - czytamy w komunikacie.

Na koniec maja Sfinks zarządzał 114 restauracjami, w tym 99 pod marką Sphinx, 10 Chłopskie Jadło, 4 Wook i 1 pod inną marką.

(ISBnews)