"Obligacje zostały przydzielone 16 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1 000 zł za sztukę" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii S są obligacjami zdematerializowanymi, zwykłymi, niezabezpieczonymi. Data wykupu serii S to 1 sierpnia 2017 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, przypomniano.

Kleba Invest specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, a obligacje na rynku Catalyst.

(ISBnews)