W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2016 roku wyniosła około 321,0 mln zł i była wyższa o około 16,2% r/r.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2016 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 26,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 22,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 181,7 mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 17,7 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 116,8 mln zł i była wyższa o około 18,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" – czytamy w komunikacie.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec lipca 2016 roku wyniosła 28,7 tys. m2 i była wyższa o 9,1% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lipcu 2015 roku.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. W 2015 r. spółka miała 517,69 mln zł przychodów wobec 443,39 mln zł rok wcześniej.

(ISBnews)