Zysk z działalności operacyjnej szacowany jest w tym okresie na ok. 64 mln zł.

"Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Famur jest przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" – zastrzega spółka.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. nastąpi 26 sierpnia 2016 r., podano również.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)