Wynik z tytułu odsetek wyniósł 690,9 mln zł wobec 594,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 258,1 mln zł wobec 263,5 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 115,64 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 105,32 mld na koniec II kw. 2015.

W okresie I-II kw. 2016 r. bank miał 666,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 605,6 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 661,1 mln zł wobec 595,8 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)