Czołówkę największych producentów rolnych w Unii Europejskiej otwiera Francja, która w 2014 r. (ostatnie pełne dane) odpowiadała za 18 proc. całkowitej produkcji rolnej UE. Kolejne były Niemcy (14 proc.), Włochy (13 proc.), Hiszpania (10 proc.), Wielka Brytania (8 proc.), Holandia (7 proc.) i Polska (5 proc.).

Zbiory zbóż w UE. Polska na trzecim miejscu

Wśród państw członkowskich UE palmę pierwszeństwa wśród producentów zbóż od wielu lat dzierży Francja. W 2014 r. z francuskich pól zebrano 72,7 mln ton zbóż. W 2015 r. plony były nieco mniejsze i wyniosły 72,2 mln t. Następne w kolejności były Niemcy (52,0 mln t w 2014 i 48,9 mln t w 2015 r.). Polska znalazła się na trzecim miejscu i to pomimo mniejszych o ponad 12 proc. plonów. W 2015 r. polscy rolnicy zebrali 28 mln z ton zbóż, podczas gdy rok wcześniej było to 31,9 mln t.

Kolejne były: Wielka Brytania (24,7 mln t w 2015 r.), Rumunia (19,5 mln t) i Hiszpania (18,7 mln t), Włochy (17,6 mln t) i Węgry (14 mln t).

W 2015 roku łączne zbiory zbóż były nieco mniejsze niż w rekordowym pod tym względem roku 2014, gdy zebrano 331,7 mln ton zbóż (łącznie z ryżem). Pod względem wartości, zboża stanowią 13 proc. całkowitej produkcji rolnej w UE i odpowiadają za 25 proc. produkcji roślinnej UE.

Wieprzowina, wołowina i baranina

Największymi producentami wieprzowiny w UE są Hiszpanie i Niemcy. Z łącznej liczby ponad 148 mln zarejestrowanych zwierząt, aż 38 proc. pochodziło z tych dwóch państw. W 2015 roku w Hiszpanii pogłowie świń było na poziomie 28,4 mln szt., a w Niemczech wynosiło 27,7 mln szt.

Polska znalazła się na szóstym miejscu z wynikiem 10,6 mln szt. świń. Przed nami były jeszcze Francja, Dania i Holandia.

W 2015 roku pogłowie bydła w UE wynosiło nieco ponad 89 mln zwierząt, z czego ponad jedna piąta to bydło z Francji. Na drugim miejscu plasowały się Niemcy, które odpowiadały za 14 proc. unijnej hodowli. Kolejne były Wielka Brytania (11 proc.), Irlandia, Hiszpania i Włochy (wszystkie 7 proc.). Polska z pogłowiem bydła na poziomie 5,8 mln szt. znajdowała się na ósmym miejscu w UE.

Co czwarta owca w UE była hodowana w Wielkiej Brytanii.

Pod względem wartości, świnie, bydło i owce stanowią około 17 proc. całkowitej produkcji rolnej w UE oraz 42 proc. produkcji zwierzęcej.

Produkcja rolna w UE w 2015 r.