"Zarząd Mennicy Polskiej S.A. [...] w uzgodnieniu z audytorem- Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz komitetem audytu spółki w dniu 3 sierpnia 2016r. podjął decyzję o ujęciu w księgach finansowych grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. aktywa podatkowego w kwotach odpowiednio: dla Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. w kwocie 14 985 tys. zł oraz Mennica Polska S.A. w kwocie 8 156 tys. zł – w związku z uprawdopodobnieniem się możliwości stopniowego rozliczenia w przyszłych okresach skumulowanych strat podatkowych, co w istotnym zakresie tj. w łącznej kwocie 23 141 tys. zł powiększy osiągnięty skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku" – czytamy w komunikacie.

Mennica Polska opublikuje pełne wyniki finansowe na I półrocze 5 sierpnia.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

(ISBnews)