Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-lipiec wyniosły 1 336 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku o 24%.

"Wzrost sprzedaży towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki w lipcu 2016 roku wyniósł około 8%, natomiast LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres styczeń-lipiec 2016 roku wyniósł około 7,6%" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka w lipcu 2016 roku otworzono 3 sklepy franczyzowe. "W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów franczyzowych powiększyła się o 0,3 tys. m2. Łączna liczba sklepów Stokrotka na koniec lipca 2016 roku wyniosła 351. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec lipca 2016 roku wyniosła 167,8 tys. m2" - podano także. 

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)