"Zmiana krajowego ratingu spółki odzwierciedla kalibrację skali krajowej dla długoterminowych ratingów nadawanych w Polsce przez agencję, w następstwie obniżenia międzynarodowego długoterminowego ratingu Polski dla zadłużenia w walucie krajowej" - czytamy w komunikacie.

Pełna lista ocen ratingowych nadanych przez agencję jest następująca:
1. Dla PKN Orlen S.A.:
- krajowy długoterminowy rating: podwyższenie z "A-(pol)" do "A(pol)"; perspektywa stabilna;
- krajowy rating niezabezpieczonego zadłużenia: podwyższenie z "A-(pol)" do "A(pol)";
- międzynarodowy długoterminowy rating spółki w walucie zagranicznej: "BBB-"; perspektywa stabilna;
- międzynarodowy długoterminowy rating spółki w walucie krajowej: "BBB-"; perspektywa stabilna;
- międzynarodowy krótkoterminowy rating spółki w walucie zagranicznej: "F3";
- międzynarodowy krótkoterminowy rating spółki w walucie krajowej: "F3";
- międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie zagranicznej: "BBB-";
- międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie krajowej: "BBB-".
2. Dla ORLEN Capital AB:
- międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie zagranicznej: "BBB-", podano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)