Strata operacyjna wyniosła 7,98 mln zł wobec 10,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 719,05 mln zł w I półr. 2016 r. wobec 790,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 2,48 mln zł wobec 18,96 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów developerskich.

(ISBnews)