Strata operacyjna wyniosła 5,74 mln zł wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,25 mln zł w I półroczu 2016 r. wobec 93,51 mln zł rok wcześniej.

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)