Zysk operacyjny wyniósł 4,35 mln zł wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,23 mln zł w I-II kw. 2016 r. wobec 94,21 mln zł rok wcześniej.

"Marża brutto za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku wyniosła 17,9% wobec 17,9% w analogicznym okresie zakończonym dnia 30 czerwca 2015 roku" - czytamy także w raporcie.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2016 roku grupa sprzedała 362 lokale o łącznej wartości 144,5 mln złotych w porównaniu do 410 lokali o łącznej wartości 155,1 mln złotych sprzedanych w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2015 roku.

Ronson Development jest spółką deweloperską, notowaną na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Prowadzi inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)