"Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 16 236,1 mln zł. Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 379,7 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 580,6 mln zł

łącznie: 2 960,3 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 13 230,1 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 45,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na dzień 29 lipca 2016 r. Skarbiec TFI . zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 17 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)