"Zarząd spółki jednocześnie informuje, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych i będą podlegały przeglądowi w sierpniu br. przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę wyników, które zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Według Stalproduktu w I półroczu 2016 r., wyniki wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)