"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 814/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku wyznaczył dzień 8 sierpnia 2016 roku jako datę pierwszego notowania 200 000 obligacji na okaziciela serii R spółki, o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLROBYG00222 w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" – czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 200 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 20 mln zł

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2015 roku wyniosła 2 333 lokale.

(ISBnews)