Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln euro wobec 2,91 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,2 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 29,4 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2016 r. spółka miała 4,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,82 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,36 mln euro w porównaniu z 57,11 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 7,57 mln euro wobec 9,25 mln euro zysku rok wcześniej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.

(ISBnews)