Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania PKO Banku Polskiego jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora w wysokości równoważnej 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013, podał PKO BP.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał informacji o terminie wprowadzenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz jego wpływie na minimalne wartości współczynników kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

O zakończeniu postępowania KNF identyfikującego PKO BP jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie po otrzymaniu takiej decyzji, podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

>>> Czytaj też: Co dalej z Pekao? Unicredit odkryje karty we wrześniu