Zysk operacyjny wyniósł 13,75 mln zł wobec 14,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,17 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 121,85 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2016 r. spółka miała 20,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 260,04 mln zł w porównaniu z 220,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 3,14 mln zł wobec 24,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)