"Zarząd PBG stoi na stanowisku, że roszczenie OHL jest całkowicie bezzasadne" - czytamy w komunikacie.

Umowa zawarta została w 2011 roku z Gminą Miasta Gdańsk przez konsorcjum w składzie OHL, PBG, Hydrobudowa Polska, PRG oraz Aprivia.

PBG S.A. świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

Pod koniec lipca br. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych doręczył PBG postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego.

(ISBnews)