Portfel zamówień na III kwartał na przychodach jest o 6% wyższy r/r i wynosi 26,3 mln euro. Z kolei na marży M1 w tym okresie wynosi 18,5 mln euro, 2% wyżej r/r.

„Wzrostowi przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu tego roku towarzyszył wzrost kosztów, wynikający przede wszystkim z zaplanowanych inwestycji w zasoby produkcyjne oraz sprzedażowe, co miało wpływ na wynik. Warto nadmienić, że w II kwartale rozszerzyliśmy współpracę z Wincor Nixdorf o dziesiąty kraj - Rumunię, gdzie zostaliśmy ich preferowanym partnerem w obszarze bankowości. Efekty tego partnerstwa będą widoczne jeszcze w tym roku. Cały bieżący rok powinien być zbliżony do 2015, choć jest kilka czynników, które mogą potencjalnie wpłynąć na II półrocze" - stwierdził Jeleński podczas konferencji.

Podkreślił, że grupa odczuwa presję na koszty, szczególnie z tytułu wynagrodzeń. Ocenił, że napięcia polityczne w Turcji i Macedonii mogą ostatecznie przełożyć się na opóźnianie decyzji inwestycyjnych.

Według słów prezesa Asseco SEE, trwają prace nad zwiększeniem niezależności kluczowych segmentów biznesowych (płatności, integracja, bankowość). Docelowo chodzi o uzyskanie porównywalności wycen tych segmentów do konkurencyjnych firm z branży, co może pomóc w akwizycjach lub nawet potencjalnej sprzedaży jednego z nich, przy „dobrych wycenach".

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)