„Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej K2 Internet jest przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" – czytamy w komunikacie.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. nastąpi 31 sierpnia 2016 r.

Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.

(ISBnews)