"Jednocześnie spółka przekazuje do wiadomości publicznej, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym obciążenie wyniku brutto z tytułu podatku odroczonego wg. stanu na dzień 30.06.2016 wyniesie 702 521,65 zł i jest to znacząca różnica w stosunku do stanu wykazanego w ostatnim raporcie okresowym (okres zakończony 31.03.2016 r.), kiedy obciążenie z tego tytułu wynosiło 72 765 33 zł" - czytamy w komunikacie.

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik S.A. jest nadal przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podano także.

Pod koniec lipca br. Synektik poinformował, że szacuje, iż poziom zysku EBITDA w jednostkowym sprawozdaniu w II kwartale roku 2016 wyniesie 163 000 zł, co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za 12 miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 r. w wysokości 5 345 000 zł i jest to o 46% więcej niż rok wcześniej.

Spółka poinformowała wówczas, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym obciążenie wyniku brutto z tytułu podatku odroczonego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2016 wyniesie 719 127,88 zł i jest to znacząca różnica w stosunku do stanu wykazanego w ostatnim raporcie okresowym (okres zakończony 31.03.2016 r.), kiedy obciążenie z tego tytułu wynosiło 88 970 94 zł.

Grupa Synektik jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)