"Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IH 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 848 945 tys. zł

EBITDA: 277 379 tys. zł

EBIT: 96 565 tys. zł

Zysk netto: 74 954 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży netto wyniosły 846 250 tys. zł, EBITDA 263 337 tys. zł, EBIT: 87 119 tys. zł, a zysk netto 69 802 tys. zł

"W omawianym okresie, negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki miał przede wszystkim utrzymujący się spadek ceny węgla w stosunku do IH 2015 roku" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym LW Bogdanka za I poł. 2016 r., którego publikację zaplanowano na 26 sierpnia br., podano także.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)