"Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. wyniosła 25,4 TWh i była o 8% niższa niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13% r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów, która przechodzi kompleksowy program modernizacyjny" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4% r/r). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33% r/r, osiągając wartość 0,5 TWh, co było efektem oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW, podano także.

Wolumen dystrybucji wyniósł ponad 16,9 TWh (wzrost o 3% r/r), a wolumen sprzedaży detalicznej 21,4 TWh (wzrost o 11% r/r)

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)