"Walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło propozycję zarządu i postanowiło przeznaczyć część kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy za rok 2015 poprzez wypłatę w gotówce w wysokości 0,08 zł na każdą akcję spółki. Wszystkie akcje spółki w liczbie 272 360 000 objęte są dywidendą. Ponadto postanowiono wyznaczyć dzień dywidendy na 17 sierpnia 2016 r. natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalić na 24 sierpnia 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)