Zysk operacyjny wyniósł 550,56 mln zł wobec 568,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 968,97 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 6 641,75 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 331,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 377,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 904,92 mln zł w porównaniu z 11 773,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 568,56 mln zł wobec 533,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)