Zysk operacyjny wyniósł 3,55 mln USD wobec 3,73 mln USD straty rok wcześniej. W II kw. 2016 EBITDA była dodatnia i wyniosła 8,35 mln USD w porównaniu do ujemnej wartości 3,09 mln USD w analogicznym okresie 2015 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,32 mln USD w II kw. 2016 r. wobec 245,35 mln USD rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 0,61 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,35 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 497,41 mln USD w porównaniu z 527,16 mln USD rok wcześniej. EBITDA sięgnęła dodatniej wartości 7,87 mln USD w porównaniu do straty 11,07 mln USD w analogicznym okresie 2015 roku.

"Zarówno w II kw. 2016, jak i w I półroczu 2016 wyniki spółki były znacznie lepsze w porównaniu do analogicznych okresów 2015 roku. Poprawa ta była głównie skutkiem działań restrukturyzacyjnych rozpoczętych jeszcze w 2015 roku. W związku z tym, podczas gdy przychody były bardzo podobne rok do roku, marże zysku brutto oraz zysk brutto istotnie wzrosły. Wzrost ten, w połączeniu ze znacznie niższymi kosztami sprzedaży, ogólnego zarządu oraz kosztami finansowymi, pozwolił spółce zamienić duże straty z I półrocza 2016 w zysk netto po opodatkowaniu w I półroczu 2016. Znając wyniki I półrocza 2016, dyrektorzy spółki wierzą, że pozostała część roku będzie znacznie lepsza oraz że spółka wypracuje wyniki zgodne ze swoją prognozą finansową na 2016 rok" - czytamy w komentarzu.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)