"W drugim kwartale br. przychody całkowite T-Mobile Polska osiągnęły wartość 1,5 mld zł, a w całym pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 3,148 mld zł i były niższe o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku" – czytamy w komunikacie.

W II kwartale br. skorygowana EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 438 mln zł. Na niższy wynik EBITDA miało wpływ jednorazowe zdarzenie związane z rozliczeniem sprzedaży hurtowej międzynarodowych usług roamingowych w wysokości 62 mln zł. Bez uwzględnienia tego efektu EBITDA w tym okresie osiągnęłaby wartość 500 mln zł, a marża EBITDA 31,9%. Wyniki skonsolidowane pierwszego półrocza br. T-Mobile Polska na poziomie EBITDA wyniosły 959 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 30,5%, podano w informacji.

"Głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki T-Mobile Polska w pierwszej połowie 2016 roku są: bardzo duża konkurencja i związane z tym zwiększenie nakładów marketingowych, jak również wyższe koszty obsługi połączeń interkonektowych wynikające z większej aktywności użytkowników taryf z nielimitowanymi usługami. Koszty tych działań w kumulacji z trendami rynkowymi mają wyraźny wpływ na wynik EBITDA spółki" - powiedział członek zarządu ds. finansowych T-Mobile Polska Szabolcs Gaborjani, cytowany w komunikacie.

T-Mobile Polska na koniec czerwca 2016 roku obsługiwał 11,635 mln klientów. Baza klientów usług abonamentowych wyniosła 6,516 mln, a usług przedpłaconych 5,119 mln. Liczba przyłączeń netto w bazie klientów kontraktowych w II kw. 2016 r. poprawiła się, zarówno w porównaniu do ubiegłego roku, jak i do poprzedniego kwartału. Osiągnięty obecnie przez T-Mobile Polska wynik jest najlepszym od IV kwartału 2013 roku. W tym samym czasie baza użytkowników usług przedpłaconych zmniejszyła się o 183 tys. w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy br. Jest to przede wszystkim efekt wprowadzenia nowego standardu utrzymywania w systemach numerów prepaid po upływie terminu ich ważności, podano również.

"T-Mobile Polska skutecznie realizuje plan powrotu na ścieżkę wzrostu bazy klientów kontraktowych. Pozytywnie zaskakujemy rynek promocjami i widzimy już pierwsze efekty tych działań. W drugim kwartale nasze wyniki w segmencie abonamentowym są najlepsze od ponad dwóch lat. Na bardzo konkurencyjnym rynku odwrócenie trendu było możliwe dzięki uproszczeniu planów taryfowych, podjęciu wielu działań wizerunkowych skierowanych do klientów oraz wzmocnieniu obecności T-Mobile w mediach" - powiedział prezes Adam Sawicki, cytowany w komunikacie.

T-Mobile Polska odnotowuje stały wzrost konsumpcji danych przez klientów, co jest widoczne zwłaszcza w wykorzystaniu technologii LTE. W porównaniu do ubiegłego roku ilość wszystkich danych przetransferowanych w sieci T-Mobile wzrosła o 106% - w technologii UMTS przesłano o 47% więcej danych, a w przypadku technologii LTE wzrost wyniósł aż 348%, podano także w materiale.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom, do której należą m.in. T-Mobile i T-Systems.

(ISBnews)